Page 1 - T_0417
P. 1

VŠE O PRŮMYSLU NA PRAHU NOVÉ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE

POTRAVINÁŘSTVÍ A FARMACIE            4/2017

Automatizace, digitalizace
i údržba: hlavní trendy
při výrobě potravin i léčiv

               www.itovarna.cz
   1   2   3   4   5   6